Voordelen VVE NL

  • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
  • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
  • Samenwerking met lokale experts

Iedere VvE is wettelijk verplicht om bepaalde verzekeringen af te sluiten. Naast deze verplichte verzekeringen zijn er ook diverse optionele verzekeringen af te sluiten voor een VvE. Wij leggen u hieronder uit welke (verplichte en optionele) verzekeringen er zijn en hoe u schade meldt bij een verzekeringsmaatschappij.

Verplichte verzekeringen voor VvE’s

Een VvE is altijd wettelijk verplicht om een tweetal verzekeringen af te sluiten: een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering.

Opstalverzekering voor VvE

De opstalverzekering dekt schade aan de constructieve delen van het pand. Het gaat hier bijvoorbeeld om schade aan de gevels, vloeren of muren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering kan er een keuze gemaakt worden bij welke maatschappij de verzekeringen af te sluiten. Bij het kiezen van een geschikte maatschappij moet er gelet worden op de polisvoorwaarden, het eigen risico en de premie.

Herbouwwaarde

De hoogte van de premie wordt bepaald door de herbouwwaarde van het pand. Deze herbouwwaarde is gelijk aan de kosten om het pand opnieuw te bouwen wanneer deze volledig verloren zou gaan. Het bedrag waarvoor een VvE zich verzekert, is namelijk het maximumbedrag dat de verzekeraar uitkeert bij schade. Bij onderverzekering loopt de VvE het risico om niet het volledige bedrag uitgekeerd te krijgen. De rest van het benodigde bedrag om de schade te herstellen, is dan voor eigen rekening.

Appartementsclausule

Een appartementsclausule kan wordt opgenomen in de polis van de opstalverzekering. In deze clausule staat dat de verzekeraar de schade vergoedt, zelfs als de schade door schuld van een appartementseigenaar is ontstaan.

Aansprakelijkheidsverzekering

De tweede verplichte verzekering voor de VvE is de aansprakelijkheidsverzekering, ook wel WA-verzekering genoemd. Deze verzekering dekt de schade aan derden (en de spullen van derden) die worden veroorzaakt door het pand of gebreken aan het pand.

Optionele verzekeringen voor VvE’s

Naast de verplichte verzekeringen is het voor de VvE ook mogelijk om enkele andere verzekeringen af te sluiten. Optionele verzekeringen zijn:

  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandsverzekering
  • Glasverzekering
  • Ongevallenverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Ontstaat er schade door het handelen van bestuurders van een VvE, dan kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gehouden. Deze schade kan flink oplopen, aangezien er veel geld omgaat in VvE’s. Eén van de optionele verzekeringen is dan ook een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders.

Rechtsbijstandverzekering

Een VvE kan een juridisch geschil krijgen met diverse partijen, zoals de overheid, leden of een leverancier. Een rechtsbijstandverzekering voor de VvE biedt juridische hulp bij een conflict met een van deze partijen, maar helpt ook bij het verhalen van schade die is ontstaan door een van de partijen.

Glasverzekering

De opstalverzekering is verplicht voor VvE’s, maar dekt geen schade aan glas; hiervoor is een aparte verzekering vereist. Deze glasverzekering kan optioneel worden afgesloten door de VvE, om ervoor te zorgen dat de schade aan ruiten ook gedekt is.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering voor de VvE zorgt ervoor dat leden die zich vrijwillig inzetten voor de VvE verzekerd zijn. Leden zijn vaak actief binnen een technische commissie en voeren (kleine) onderhoudswerkzaamheden uit. De verzekering dekt alle leden die werkzaamheden verrichten en vergoedt de schade bij een ongeval.

Verzekeringen voor de individuele eigenaar

Als VvE bent u verplicht om de aansprakelijkheidsverzekering en opstalverzekering af te sluiten. Als individuele eigenaar is het goed om ook zelf nog verzekeringen af te sluiten, zoals een inboedelverzekering en een verzekering voor woningverbeteringen. Heeft de VvE geen glasverzekering afgesloten? Dan kunt u daar ook als individuele eigenaar nog voor kiezen.

Schade melden

Wanneer u als VvE schade wilt melden, kunt u een aantal stappen nemen. Deze stappen hoeven niet altijd in de onderstaande volgorde te worden doorlopen; soms is het ook mogelijk om een stap over te slaan.

Voorkom verdere schade

Het is van belang dat u verdere schade voorkomt. Het spreekt voor zich dat u bij noodgevallen 112 belt, maar ook het afsluiten van de hoofdkraan bij een lekkage valt onder het nemen van noodmaatregelen.

Documenteren

Leg de schade, omvang en oorzaak van de schade vast met foto’s.

Schade melden

Meld de schade bij de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon van de VvE. Vraag altijd aan de maatschappij of er kan worden overgegaan tot herstel, of dat er eerst een expertise uitgevoerd dient te worden. Vraag daarna offertes op voor het herstel van de schade bij verschillende bedrijven.

Expertise en contra-expertise

Bij grote schade stuurt de verzekeringsmaatschappij een schade-expert. Deze expert controleert de schade, de oorzaak en omvang van de schade en stelt het maximum bedrag vast dat de maatschappij zal uitkeren. Bent u het niet eens met het bedrag van de schade-expert? Dan kunt u een contra-expert een second-opinion laten uitvoeren over de schade. In deze contra-expertise wordt er gekeken of het vastgestelde bedrag correct is.

Opdracht tot herstel

Zodra de verzekeringsmaatschappij akkoord is met het vastgestelde bedrag, kan er worden overgegaan tot het herstel van de schade. Wacht altijd met het herstellen van de schade totdat de verzekeringsmaatschappij het akkoord heeft gegeven. In bepaalde gevallen keert de verzekeringsmaatschappij uit in natura: de maatschappij draagt dan (deels) zorg voor het herstel van de schade.

Factuur en declaratie

Na herstel van de schade ontvangt de VvE een factuur voor de werkzaamheden. De VvE betaalt deze factuur en dient deze daarna in bij de verzekeringsmaatschappij.