Voordelen VVE NL

  • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
  • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
  • Samenwerking met lokale experts

Bestuurlijk beheer

VvE bestuur in professionele handen

Als VvE-beheerder hebben wij jarenlange ervaring met bestuurlijk beheer, van het oprichten van een VvE tot het laten wijzigen van een splitsingsakte. Daarnaast kan VVE NL ook de bestuursrol op zich nemen. Voor een goed functionerende VvE is een benoemd bestuur in de algemene ledenvergadering noodzakelijk. Voor het bestuur van een VvE is onderlinge samenwerking en goed contact met externe partijen belangrijk. Zo worden bijvoorbeeld conflicten en achterstallig onderhoud voorkomen. Dit zorgt voor een appartementencomplex waar eigenaren met een goede onderlinge verstandhouding met plezier wonen. VVE NL zorgt voor een samenwerking met het bestuur en voor deskundige begeleiding. Tot het bestuurlijk beheer hoort onder andere:

  • Begeleiding bestuur en commissies
  • Adviseren bij splitsingsaktes, statuten en reglementen
  • Communicatie met VvE-leden
  • Organiseren, voorzitten en notuleren van de algemene ledenvergaderingen
  • Bemiddelen bij het afsluiten van contracten en verzekeringen voor de VvE
  • Advies bij opstellen meerjarenonderhfoudsplan (MJOP)
  • Begeleiding bij aanvragen financiering planmatig onderhoud

Begeleiding voor uw VvE bestuur nodig? Offerte aanvragen

Bestuurstaken VvE uitbesteden

Op het moment dat de kennis in uw VvE aanwezig is, is zelf besturen een goede optie. Als dit niet het geval is, kan VVE NL, wanneer uw VvE bij ons in beheer is, aanvullend de bestuurdersrol op zich nemen. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om, geheel of gedeeltelijk, de bestuurdersrol over te nemen en zorgen voor kennisoverdracht/vakkundige begeleiding wanneer het bestuur weer bestaat uit leden van de VvE. Op deze manier wordt het besturen van de VvE voor u een stuk makkelijker.