Voordelen VVE NL

  • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
  • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
  • Samenwerking met lokale experts

VVE financiën in deskundig beheer

VVE NL verzorgt de complete boekhouding van uw VvE. Van het opstellen van jaarrekeningen en begrotingen tot het betalen van facturen. Wij bewaken ook eventuele achterstanden en begeleiden de kascommissie. Om dit te kunnen doen beheren wij de bank- en spaarrekening van de VvE. Uw financiële administratie is zodoende altijd up-to-date en via uw eigen VVE Portaal bij VVE NL altijd veilig opvraagbaar.

VVE NL biedt u zekerheid met het uitbesteden van het financieel beheer van de VvE. Onder financieel beheer behoort onder andere:

  • Bewaken van betalingsachterstanden
  • Incasseren van servicebijdrages
  • Beheer bankrekeningen
  • Betalen van facturen aan leveranciers van de VvE
  • Opstellen jaarrekening en begroting
  • Voorbereiden van de financiële gegevens voor de kascontrolecommissie
  • Borgen dat het reservefonds conform meerjarenonderhousplan (MJOP) of 0,5% van de herbouwwaarde spaart

Bewaken van achterstanden

Wij zorgen ervoor dat de VvE-bijdrage (servicebijdrage) wordt betaald door de leden. Dit doen wij door meerdere brieven/aanmaningen te sturen naar het betreffende lid. Bij het uitblijven van de betaling zal in overleg met het bestuur een incasso procedure worden opgestart (conform de WIK). Zo heeft u geen omkijken naar de betalingsachterstand van leden van de VvE. Met ons professioneel beheer zorgen wij voor een gezonde financiële situatie voor uw VvE. Wij maken hiervoor gebruik van de betrouwbare VvE software van Twinq.

Beheer inkomsten en uitgaven

Wij beheren de VvE-bankrekeningen waardoor het mogelijk is om snel te schakelen bij de betaling van facturen via ons geautomatiseerde systeem. Dankzij een goede samenwerking met de verschillende banken kunt u de inkomsten en uitgaven van uw VvE constant digitaal volgen via ons VVE Portaal. Daarnaast kan de kascommissie hun jaarlijkse controle digitaal thuis uitvoeren waardoor het niet noodzakelijk is om dit fysiek te doen.

Reservefonds voor onderhoud

Het reservefonds is wettelijk verplicht voor VvE’s. In het fonds wordt jaarlijks geld gestort dat bestemd is voor het planmatig onderhoud van het gebouw. Dit geld wordt gereserveerd op basis van een MJOP (niet ouder dan 5 jaar) of 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Een MJOP is toegespitst op uw VvE en wij adviseren u deze te volgen voor de hoogte van de jaarlijkse bijdrage aan het reservefonds.

Afsluiten verzekeringen

VVE NL kan ook voor u bemiddelen in diverse verzekeringen en helpen bij het afsluiten van de geschikte verzekering. De opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn wettelijk verplicht voor een VvE. Daarnaast kan de VvE nog een rechtsbijstand- of bestuursaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wij zorgen ervoor dat u scherpe offertes ontvangt en een goed dekkende verzekering kunt afsluiten.