Voordelen VVE NL

  • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
  • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
  • Samenwerking met lokale experts

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Gedegen onderhoud zorgt voor een prettige leefomgeving en waarde behoud van het onroerend goed. De VvE is verantwoordelijk voor onderhoud aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Een MJOP geeft inzicht in wat er de komende jaren moet gebeuren aan onderhoud en wat de verwachte kosten daarvan zijn. Het MJOP bevat de planning voor onderhoud en renovaties van de gemeenschappelijke delen. Zo ziet u precies wat voor onderhoud er op korte en lange termijn nodig is en wat de bouwkundige staat van het gebouw is.

Een MJOP reduceert onvoorziene kosten voor de VvE waarvoor bijvoorbeeld een eigenbijdrage van de leden niet nodig hoeft te zijn. Door het MJOP en de uitvoering ervan blijft het gebouw in goede staat. Om die reden is het MJOP belangrijk voor een VvE en haar leden. Het up-to-date houden van het MJOP is daarnaast belangrijk, omdat de bouw en loonkosten kunnen stijgen en er kunnen nieuwe zaken aan het licht komen. De verlichting moet bijvoorbeeld worden vervangen of de gevel heeft tussentijds veel beschadigingen opgelopen. Meer belangrijke gemeenschappelijke onderdelen voor planmatig onderhoud zijn:

  • Liften en trappen
  • Gevel
  • Dakbedekking
  • Ramen, deuren en kozijnen
  • Tuin, hekwerk en balkons
  • Leidingen en riolering

Tijdens de algemene ledenvergadering bereidt de accountmanager zich voor en bespreekt hij samen met het bestuur en de leden het MJOP. Vanuit daar kan besloten worden welk planmatig onderhoud uitgevoerd dient te worden.

Technische schouw

Het kan zijn dat uw VvE geen MJOP heeft maar dat u wel graag wilt weten wat de actuele staat van onderhoud is van het gebouw. Onze technisch beheerders kunnen dan voor u een technische schouw uitvoeren waarbij middels een foto rapportage en een advies duidelijk wordt wat de staat van het onderhoud is en wat als eerst uitgevoerd dient te worden. Dit zal u inzicht geven in het onderhoud en kan er proactief worden gehandeld m.b.t. het onderhoud van het gebouw.

MJOP en reservefonds

Wij van VVE NL adviseren en begeleiden uw VvE bij het laten opstellen en bijhouden van het MJOP. De kosten voor het planmatig onderhoud worden ingeschat door bouwkundigen en het sparen hiervoor komt terug in het zogeheten reservefonds. Dit verplichte fonds is ook voor onvoorziene zaken als lekkages en andere grote reparaties. Wij helpen u bij het bepalen van de jaarlijkse bijdrage aan het reservefonds en het vaststellen van het MJOP.