Voordelen VVE NL

 • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
 • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
 • Samenwerking met lokale experts

VVE NL technisch beheer en onderhoud

Elk gebouw of complex heeft onderhoud nodig. Voor uw woongenot en voor de uitstraling van het gebouw is het belangrijk dit tijdig te doen. Hiervoor is technisch inzicht en een duidelijke planning nodig. VVE NL heeft de kennis in huis om kleine en grote onderhoudsprojecten aan te pakken. Daarnaast komen wij direct in actie bij lekkages, schademeldingen en storingen. Laat daarom het technisch beheer over aan VVE NL. Wij zorgen voor:

 • Aannemen van een reparatieverzoek of storingsmelding
 • Contact met derden voor het uitvoeren van dagelijks onderhoud
 • Het laten opstellen en bijstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
 • Contractbeheer m.b.t. de algemene VvE ruimten
 • Opvragen van offertes bij aannemers
 • Alle betalingen en administratieve afwikkeling m.b.t. de onderhoudsopdracht

Vrijblijvend offerte voor deskundig VvE beheer. Offerte aanvragen

Begeleiding en coördinatie van planmatig onderhoud

Wij kunnen de VvE ontzorgen door de begeleiding en coördinatie van het planmatig onderhoud uit handen te nemen. Niet elk jaar is planmatig onderhoud nodig, maar wanneer dat wel het geval is komt hier vaak veel bij kijken om een project in goede banen te leiden. Onze technisch beheerders hebben veel bouwkundige ervaring en staan in nauw contact met verschillende aannemers, loodgieters, dakspecialisten, schilders etc. In het jaar dat er planmatig onderhoud dient te worden uitgevoerd, denk aan dakrenovaties, schilderwerkzaamheden, gevel en balkon onderhoud etc. kan VVE NL zorgen voor:

 • Opname/bestek van de werkzaamheden
 • Aanvragen en beoordelen van offertes
 • Het uitbrengen van een advies aan het bestuur van de VvE
 • Opdracht verstrekken aan derden na akkoord bestuur
 • Het schriftelijk (mail/brief) informeren van eigenaren over de geplande werkzaamheden
 • Contactpersoon zijn tussen aannemer en opdrachtgever
 • Controle ter plaatste op juiste uitvoering van de werkzaamheden
 • Bijhouden van meer- en minderwerk
 • Aanwezig zijn bij de oplevering van de werkzaamheden met de aannemer en opdrachtgever
 • Verzorgen van betalingen en verwerken van de administratie

De technisch beheerders kunnen tevens een jaarlijkse onderhoudsinspectie van de gemeenschappelijk delen uitvoeren. Op basis hiervan kan het MJOP worden bijgesteld. Voor VVE NL staat het belang van goed onderhoud aan uw gebouw voorop.