Voordelen VVE NL

  • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
  • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
  • Samenwerking met lokale experts

De overdracht van een appartement van de verkoper naar de koper wordt ook wel passeren genoemd. Dit passeren vindt plaats bij de notaris en hierbij zijn alle partijen aanwezig.

Voordat het appartement officieel in het bezit komt van de koper moet de leveringsakte getekend worden. Hierdoor verandert de woning officieel van eigenaar. Sluit de koper ook een hypotheek af? Dan wordt ook de hypotheekakte bij de notaris ondertekend. Zowel de leverings- als hypotheekakte zijn opgesteld door de notaris en worden ook wel notariële aktes genoemd.

Wat zijn een splitsingsakte en –tekening?

Bij de aankoop van een appartement ontvangt u naast de leveringsakte ook een splitsingsakte. De splitsingsakte geeft weer hoe het appartementencomplex is gesplitst in privé-gedeelten en gemeenschappelijke ruimtes. Ook is in de splitsingsakte te vinden welke bijdragen de eigenaar moet leveren voor het complex.

De splitsingstekening is een aanvulling op de splitsingsakte. Op deze tekeningen zijn de grenzen tussen de appartementen en gemeenschappelijke ruimtes aangegeven. De splitsingsakte en -tekening zijn bij het Kadaster ingeschreven, waar gegevens worden verzameld over registergoederen zoals vastgoed. Documenten bij het Kadaster zijn voor iedereen in te zien.

Wat is hoofd- en ondersplitsing?

In de meeste gevallen is het voor een VvE voldoende om één vereniging en één splitsingsakte te hebben. Soms is het echter verstandig om hoofd- en ondersplitsingen te gebruiken. Dit is het geval bij een complex met meerdere gebouwen of verschillende functies. De hoofd- en ondersplitsing krijgt een aparte splitsingsakte en VvE.

In de splitsingsakte van de hoofdsplitsing krijgen de verschillende onderdelen aparte indexen. Appartementen krijgen bijvoorbeeld index 1, kantoorruimtes index 2 en winkels index 3. Voor ieder onderdeel vindt een ondersplitsing plaatst, waarbij een eigen splitsingsakte ontstaat. Iedere ondersplitsing is een op zichzelf staande VvE en kan zelfstandig vergaderen en besluiten nemen.

Meestal wordt het bestuur van de hoofdsplitsing gevormd door bestuursleden uit de ondersplitsing. Op deze manier hebben alle ondersplitsingen stemrecht in de hoofdsplitsing.