Voordelen VVE NL

 • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
 • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
 • Samenwerking met lokale experts

VVE oprichten

Vereniging van Eigenaren (VvE) oprichten wanneer meerdere bewoners eigenaar worden van het pand? De VvE ontstaat al bij het opstellen van een akte van splitsing. Dit is verplicht bij gebouwen met afzonderlijke appartementen en gescheiden entrees. Bij oudere gebouwen is de VvE meestal wel aanwezig. Niets van gemerkt? Dat betekent dat het om een slapende VvE gaat. Die hoeft u alleen nog te activeren. Wij van VVE NL helpen u graag.

Wist u dat: iedere appartementseigenaar in het complex bij wet automatisch lid is van de VvE.

Verantwoordelijkheden VvE

De VvE houdt toezicht op het naleven van de gestelde regels. Deze regels staan bijvoorbeeld in het huishoudelijk reglement. Het onderhoud van het gebouw is een andere belangrijke verantwoordelijkheid. Dit gaat met name om de gemeenschappelijke ruimtes.

Splitsingsakte en statuten controleren

De akte van splitsing en statuten worden opgevraagd bij de notaris. In de statuten staat de naam van de VvE, de gemeente en exacte locatie waar het gebouw staat. Controleer dit altijd goed. De naam begint altijd met Vereniging van Eigenaren of de afkorting VvE.

Stappenplan oprichten VvE

Voor het oprichten van de VvE volgen wij de volgende stappen.

 • Akte van splitsing opvragen bij notaris;
 • Controleren en bijwerken splitsingsakte;
 • Inschrijven bij de KvK;
 • Openen bankrekening op naam VvE;
 • Afsluiten van benodigde verzekeringen;
 • Financiële administratie inrichten;
 • Ledenadministratie verzorgen en VvE bijdragen vaststellen;
 • Laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
 • Oprichtingsvergadering houden en rollen verdelen.

Voorzitter VvE en andere functies

In de oprichtingsvergadering worden de rollen verdeeld. Het belangrijkste orgaan is de vergadering van eigenaars. Zij nemen de besluiten die worden uitgevoerd door de bestuurders. Er wordt een voorzitter aangewezen, het bestuur en de kascommissie worden samengesteld. Onder de eigenaren is wellicht al de juiste kennis aanwezig, bijvoorbeeld voor de bestuurlijke zaken.

VvE verplicht?

De VvE ontstaat na de splitsing van appartementen. Het inschrijven van de VvE en de bestuurder bij de KvK is wettelijk verplicht. Een andere verplichting is het reservefonds. Voor het MJOP wordt een begroting gemaakt van verwachte kosten voor planmatig onderhoud. Het geld hiervoor komt in het reservefonds. Elke VvE is verplicht om zo’n fonds te hebben en hiervoor te sparen. De hoogte van het fonds wordt bepaald in een VvE vergadering.

Verplichtingen VvE

Alle verplichtingen van de VvE op een rij:

 • Inschrijven bij Kamer van Koophandel;
 • Beschikt over een reservefonds en spaart hier jaarlijks voor;
 • Jaarlijks opstellen jaarrekening en begroting;
 • Collectieve opstal- en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten;
 • Bestuur en kascommissie aanwijzen;
 • Minimaal eenmaal per jaar vergaderen.