Voordelen VVE NL

 • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
 • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
 • Samenwerking met lokale experts

VvE huishoudelijk reglement

Huishoudelijke reglementen zijn bedoeld om een prettige woonomgeving te creëren. Het is een aanvulling op de bepalingen van de wet en het reglement van splitsing van de VvE. Alleen de vergadering van eigenaren kan het huishoudelijk reglement wijzigen.

Huishoudelijk reglement verplicht?

Het huishoudelijk reglement is niet verplicht. Algemene gedragsregels voor eigenaren zijn al vastgesteld in het reglement van splitsing en het modelreglement. Om conflicten in het pand te voorkomen, is de aanvulling wel aan te raden. Het huishoudelijk reglement biedt uitkomst wanneer er bijvoorbeeld sprake is van geluidsoverlast.

Wat staat er in het VvE huishoudelijk reglement?

De bepalingen mogen niet in strijd zijn met de splitsingsakte, modelreglement of de wet. Daarnaast mogen de regels niet de eigendomsrechten schenden van eigenaren. De regels die in het huishoudelijk reglement komen kunnen gaan over:

 • Hoe de gemeenschappelijke ruimtes worden gebruikt;
 • Bepalingen over geluidshinder;
 • Hoe er wordt gestemd tijdens vergaderingen;
 • Taakomschrijvingen en vergoedingen bestuur en commissies.

Welke regels mogen er niet in staan?

Het huishoudelijk reglement is er niet voor:

 • Instellen avondklok;
 • Regels over hoe het interieur van een eigenaar er uit mag zien;
 • Bepalingen over hoeveel bewoners per appartement er zijn toegestaan;
 • Het bepalen van de hoogte van de ledenbijdragen.

Hoe zit het met huurders?

Zijn huurders gebonden aan het huishoudelijk reglement van de VvE? Niet automatisch. Dit hangt ervan af wat er in de huurovereenkomst staat. Als er niets in staat over het reglement, dan is de huurder er ook niet aan gebonden. Bewoners die huren, moeten zich wel aan de splitsingsakte houden. Voor het VvE bestuur is het dus belangrijk dat er een gebruikersverklaring wordt ondertekend. Zo’n verklaring kan onderdeel zijn van de huurovereenkomst. Na ondertekening is de huurder gebonden aan het huishoudelijk reglement van de VvE.

Huisdieren en huishoudelijk reglement

Huisdieren kunnen een onderdeel zijn van het huishoudelijke reglement. Het woonplezier van de bewoners staat altijd voorop. Het is een mogelijkheid om een bepaling in het reglement te zetten. Voorbeeld: maximaal één huisdier per appartement is toegestaan. Dit is natuurlijk onredelijk als er al iemand meerdere huisdieren heeft. Houd hier dus rekening mee.

Regels nietig verklaren

Bepalingen in strijd met de wet of het reglement van splitsing? Die kunnen nietig worden verklaard. Dit geldt ook voor onredelijke regels of als het reglement niet correct wordt vastgesteld tijdens de vergadering.

Huishoudelijk reglement opstellen?

Huishoudelijk reglement opstellen en hulp nodig? Neem dan direct contact met ons op. Wij kunnen voor een huishoudelijk reglement zorgen waarin alle belangrijke zaken zijn geregeld. VvE.