Voordelen VVE NL

 • Ervaring bij meer dan 450 VvE’s
 • Van compleet tot gedeeltelijk beheer
 • Samenwerking met lokale experts

Het besparen van energie en het vraagstuk van duurzaamheid komen steeds meer op de voorgrond te staan binnen VvE’s. Het is echter niet eenvoudig om als VvE energiebesparende maatregelen door te voeren. Voor het doorvoeren van maatregelen heeft u een gekwalificeerde meerderheid nodig binnen de VvE.

Stappenplan voor energiebesparing

Om te zorgen dat de andere leden van de VvE instemmen met deze maatregelen, is het van belang om met een duidelijk en goed onderbouwd voorstel aan te komen.

Voorbereiding voorstel

Zorg als eerste voor een aantal offertes voor een energiebesparingsadvies en plan van aanpak. Onderzoek daarnaast welke subsidies u kunt gebruiken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Agendeer het voorstel voor energiebesparing op de eerstvolgende ALV en vraag goedkeuring aan de leden van de VvE.

Onderzoek

Na de goedkeuring van de ALV kan het gekozen adviesbureau een energiebesparingsadvies opstellen. In dit advies staat een overzicht van de besparingsmogelijkheden, het bedrag dat u kunt besparen en welke investeringen er vereist zijn.

Plan van aanpak

Na ontvangst van het energiebesparingsadvies stelt u samen met uw adviseur een plan van aanpak op. In dit plan komen de volgende punten aan de orde:

 • Welke maatregelen worden er genomen?
 • Wanneer worden deze maatregelen genomen?
 • Wat zijn de kosten van de maatregelen?
 • Wat is de besparing?
 • Welke investering is er nodig?
 • Hoe wordt het benodigde bedrag gefinancierd?
 • Wat zijn de financiële gevolgen voor de leden op korte en lange termijn?
 • Presentatie

Het plan van aanpak moet goedgekeurd worden door de ALV. Zorg dat ook uw adviseur aanwezig is bij de presentatie van het plan. Na de presentatie vraagt u om de goedkeuring van de andere VvE-leden voor de uitvoering van het plan van aanpak. Wordt het plan goedgekeurd, dan moeten maatregelen op de lange termijn worden opgenomen in het MJOP.

Uitvoering

Na goedkeuring is het tijd voor de uitvoering van het plan van aanpak. Heeft u subsidie ontvangen voor bepaalde maatregelen? Dan moet u deze maatregelen voltooien binnen een vastgestelde termijn.

Mogelijkheden om energie te besparen

Een VvE kan verschillende maatregelen treffen om energie te besparen en de duurzaamheid te vergroten. Deze maatregelen hebben te maken met een aantal kernpunten, zoals de isolatie, ventilatie, elektriciteit en verwarming van het appartementencomplex. De onderstaande mogelijkheden zijn slechts een greep uit een lange lijst van energiebesparende maatregelen.

Isolatie

Met een goede isolatie valt er al veel winst te behalen voor een VvE, want een goed geïsolereerd gebouw is energiezuinig. De isolatie van het dak levert een flinke besparing op, maar ook gevel- of vloerisolatie zijn een goede investering. Hoe beter de isolatie van een gebouw, des te lager zijn de stookkosten. Ook beglazing kan zorgen voor een goede isolatie. Het plaatsen van HR++ glas of triple glas geeft een woning extra isolatie, wat ook energiebesparend werkt.

Ventilatie

Ventilatie gaat hand in hand met isolatie. In een goed geïsoleerd gebouw is het extra belangrijk om te ventileren, aangezien er weinig natuurlijke ventilatie plaatsvindt. Ventilatie van een woning kost onvermijdelijk energie, maar is wel nodig voor je gezondheid. Het is dus sowieso geen energieverspilling om uw gebouw goed te ventileren.

Elektriciteit

Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op de elektriciteit. Zonnepanelen zijn vaak geschikt om te plaatsen op een appartementencomplex. Ook energiezuinig verlichten draagt bij aan duurzaam wonen. Led-verlichting is een ideale manier om energie te besparen. Deze verlichting produceert nauwelijks warmte, gaat lang mee en is goed voor het milieu.

Zuinig verwarmen

Zuinig verwarmen heeft te maken met de isolatie van een gebouw. De meeste gebouwen worden middels gas verwarmd, maar er wordt steeds meer nagedacht over gasloos verwarmen. De waterpomp is hier een voorbeeld van. Dit is een milieuvriendelijke manier om een gebouw te verwarmen en warm water te krijgen. De overheid geeft subsidies op de aanschaf van een waterpomp. Daarnaast zijn er ook nog andere verwarmingsbronnen mogelijk, die goed zijn om te laten onderzoeken.

De Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening voor VvE’s biedt de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen uit te voeren in of aan het appartementencomplex. Deze lening maakt het VvE’s financieel gezien mogelijk om de gewenste maatregelen uit te voeren.